Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba umožňuje získať technické údaje o vozidle, ktoré obsahuje osvedčenie o evidencii časť I. Túto službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného Osvedčenia o evidencii vozidla s elektronickým čipom (Osvedčenie o evidencii vozidla časť I), ktoré vložíte do pripojenej čítačky kontaktných čipov alebo ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe lektronického splnomocnenia. Pre využitie služby je potrebné vyplniť príslušný elektronický formulár, prípadne evidenčné číslo automaticky načítať pomocou čipu na osvedčení o evidencii I. Služba nie je spoplatnená. Informácie o službe

Prejsť na službu