Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o udelenie osvedčenia technika technickej kontroly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o udelenie osvedčenia kontrólneho technika technickej kontroly okresným úradom na základe žiadosti. Informácie o službe

Prejsť na službu