Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie, zmena alebo odobratie povolení pre využívanie frekvenčného spektra a poskytovanie telekomunikačných služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Popis služby

Služba umožní občanovi/podnikateľovi úplné vybavenie agendy povolení prevádzky telekomunikačných služieb elektronicky zefektívni a automatizuje procesy vydávania, kontroly a správy povolení pre prevádzku telekomunikačných zariadení využívajúcich licencované frekvencie. Informácie o službe

Prejsť na službu