Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o zmenu rozsahu osvedčenia technika technickej kontroly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o zmenu rozsahu osvedčenia kontrólneho technika technickej kontroly daným okresným úradom po absolvovaní doškoľovacieho kurzu. Informácie o službe

Prejsť na službu