Ústredný portál verejnej správy

Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť príslušné Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Na nahlásenie straty alebo odcudzenia musí používateľ poznať svoj diskrétny údaj, ktorý si zadefinoval prostredníctvom elektronickej služby Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme agendy občianskych preukazov. Strata alebo odcudzenie budú zaznamenané v informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a občiansky preukaz s čipom sa okamžite stáva neplatným. Zároveň budú zrušené (revokované) všetky certifikáty, ktoré boli na občianskom preukaze s čipom vydané. Po strate alebo odcudzení občianskeho preukazu s čipom je občan povinný do 30 dní od tejto udalosti požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom. Informácie o službe

Prejsť na službu