Ústredný portál verejnej správy

Vyžiadanie súhlasu zákonného zástupcu/opatrovníka s uložením trestu domáceho väzenia mladistvému

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba umožní PaMÚ manažovať získanie a zápis súhlasu zákonného zástupcu/opatrovníka s uložením TDV mladistvému do príslušného probačného spisu. Služba generuje príslušné formuláre, umožní ich preposlanie v elektronickej forme a spracovanie a zaevidovanie odpovede. Informácie o službe

Prejsť na službu