Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií Ministerstva zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Publikovanie aktuálnych informácií Ministerstva zdravotníctva SR na portáli www.health.gov.sk. Publikovanie kontaktných údajov, informácií o Ministerstve zdravotníctva SR, informácií o zdravotnej starostlivosti. Publikovanie dokumentov k verejným obstarávaniam, výročných správ, zmlúv, vestníkov, publikácií, aktualít. Informácie o službe

Prejsť na službu