Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií na webstránke Múzea obchodu Bratislava

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje poskytovanie stručného informačného popisu, fotogalérie a kontaktov potrebných pre návštevu expozície Múzea obchodu Bratislava. Služba prezentuje jednotlivé expozície Múzea obchodu Bratislava. V rámci služby sa zverejňujú aj kontakty pre komunikáciu s múzeom. Prostredníctvom služby sa zabezpečuje zverejňovanie jednotlivých tlačových správ Múzea obchodu Bratislava pre verejnosť, ako i všetkých povinne zverejňovaných informácií v zmysle príslušných právnych predpisov SR. Informácie o službe

Prejsť na službu