Ústredný portál verejnej správy

Pripomienkovanie kvality registra adries

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom elektronickej služby pripomienkovanie kvality je možné pripomienkovať konkrétny údaj adresy alebo vytvoriť všeobecnú pripomienku k danej adrese. Informácie o službe

Prejsť na službu