Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie a získavanie informácii v reálnom čase pre oblasť dopravy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Pomocou tejto služby budú môcť pracovníci MVSR prezentovať geolokalizované informácie o dopravnej situácii, výskyte nehôd a dopravných obmedzení. Služba umožní tiež občanom zasielať dopravnej polícii tieto typy informácii avšak tieto budú odlíšené od tých zadaných pracovníkmi MVSR. Služba umožní poskytnutie týchto informácií za účelom ich využitia v aplikáciach tretích strán (open data prístup). Informácie o službe

Prejsť na službu