Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o zmenu rozsahu osvedčenia technika montáže plynových zariadení

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu rozsahu osvedčenia technika montáže plynového zariadenia daným okresným úradom po absolvovaní doškoľovacieho kurzu. Informácie o službe

Prejsť na službu