Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o poradí v čakacej listine

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Informovanie sa o poradí v čakacej listine umožní občanovi a lekárovi získať informáciu o stave elektronickej vstupenky v čakacej listine. Získaná informácia obsahuje plánovaný dátum výkonu, druh výkonu a identifikáciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.Pre správcu čakacieho zoznamu služba umožní vyhľadať zapísané žiadanky na zaradenie pacienta do čakacej listiny. Poskytovateľ ZS, pre ktorého je čakací zoznam vedený a všeobecný lekár osoby má možnosť vyhľadať zaradenie pacienta v čakacích listinách na základe vstupných kritérií. Informácie o službe

Prejsť na službu