Ústredný portál verejnej správy

Povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením. Na podanie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu