Ústredný portál verejnej správy

Podávanie požiadavky na zápis oznámenia o trestnom čine do IS GP SR

Generálna prokuratúra SR

Popis služby

Služba umožňuje zápis Oznámenia o trestných činoch a ďalších potrebných informácií v rámci trestného konania do IS GP SR. Informácie o službe

Prejsť na službu