Ústredný portál verejnej správy

Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva fyzická osoba podľa správneho poriadku (ID 1075)

Zvoľte poskytovateľa služby