Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie školiacich materiálov v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby majú všetky oprávnené subjekty (najmä autoškoly, školiace strediská, uchádzači, inštruktori a iné odborne spôsobilé osoby) prístup k príslušným metodickým materiálom a metodickým postupom a usmerneniam, prípadne nariadeniam alebo inej súvisiacej dokumentácie najmä ohľadom výkonu činnosti autoškôl a školiacich stredísk. Informácie o službe

Prejsť na službu