Ústredný portál verejnej správy

Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby

Zvoľte poskytovateľa služby