Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba poskytuje občanom a podnikateľským subjektom podať žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského alebo iného zmluvného štátu. Na základe tohto schválenia budú vykonané príslušné technické kontroly, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla a následne potrebné pre úspešné zaevidovanie vozidla na dopravnom inšpektoráte. Informácie o službe

Prejsť na službu