Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby - duplikát

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o vydanie duplikátu preukazu vodiča vozidla taxislužby. Informácie o službe

Prejsť na službu