Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácii o saldokonte fyzickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba poskytuje výpis z osobného účtu (saldokonto) fyzickej osoby podnikateľa (živnostníka) a fyzickej osoby občana - daňového subjektu (občana podávajúceho napríklad daňové priznanie typu A, vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane a pod.) daňových položiek pre každý registrovaný daňový subjekt. Subjekt prostredníctvom služby získava vzdialený prístup k elektronickým zoznamom daňových položiek, ktoré vznikajú počas daňových procesov. Daňový subjekt získava prístup k informáciám, ako sú Sumárny stav osobného účtu, Detailný výpis pre vybraný druh dane a Detail vybranej položky osobného účtu. Informácie o službe

Prejsť na službu