Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje prevádzkovateľovi nahlásenie porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR formou oznámenia. Toto oznámenie slúži VÝHRADNE PREVÁDZKOVATEĽOVI, ktorý je povinný nahlasovať úradu porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel. Oznámenie musí obsahovať najmä povahu porušenia, kategórie, približný počet dotknutých osôb, počet príslušných záznamov a osobných údajov, pravdepodobné dôsledky a opatrenia, ktoré boli prijaté na riešenie a zmierenie porušenia. Oznámenie možno podať cez podateľňu alebo cez elektronický formulár. Nevyžaduje sa eID a kvalifikovaný elektronický podpis. Informácie o službe

Prejsť na službu