Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie záznamu o priebehu výcviku uchádzača v rámci autoškoly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje pristupovať uchádzačom o vodičské oprávnenie k jednotlivým záznamom o celkovom priebehu výcviku uchádzača. Služba poskytuje používateľovi prehľad o jeho celkovom postupe v rámci kurzu. Informácie o službe

Prejsť na službu