Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Banskobystrický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s občianskym preukazom s čipom (eID). Pri odoslaní žiadosti je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať. Informácie o službe

Prejsť na službu