Ústredný portál verejnej správy

Overovanie platnosti certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobraziť aktuálny stav všetkých certifikátov, ktoré boli vydané na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom. Služba tiež umožňuje revokovať (zrušiť) zvolený certifikát bez nutnosti návštevy príslušného Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Informácie o službe

Prejsť na službu