Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie centrálneho registra študijných programov vysokých škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje register študijných programov vysokých škôl.

Prejsť na službu