Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o zrušenie osvedčenia technika kontroly originality

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zrušenie osvedčenia technika montáže kontroly originality daným okresným úradom na základe vlastnej žiadosti technika, alebo dôsledkom nesplnených podmienok v zmysle platnej legislatívy. Informácie o službe

Prejsť na službu