Ústredný portál verejnej správy

Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Ohlásiť prechodný pobyt v zahraničí môže občan elektronicky v týchto prípadoch: Občan koná sám za seba. Pri elektronickom spôsobe ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí je občan povinný: Vyplniť elektronický prihlasovací formulár na prechodný pobyt . Podpísať elektronický prihlasovací formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom. spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, alebo má zriadené vecné bremeno právo doživotného užívania nehnuteľnosti, alebo je manželom/manželkou vlastníka či spoluvlastníka nehnuteľnosti. Informácie o službe

Prejsť na službu