Ústredný portál verejnej správy

Vážení používatelia portálu slovensko.sk,

za účelom skvalitnenia služieb prebehne v sobotu 22. 9. 2018, v čase od 8.00 h do 20.00 h pravidelná technická odstávka, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby.
Ďakujeme Vám za pochopenie.

Dear users of slovensko.sk,

in order to improve services the Central Government Portal will be not available on Saturday the 22th of September 2018 from 8.00 a.m. to 8.00 p.m. due to regular technical maintenance.
Thank you for your patience.