Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie subjektu k dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a dani z poistenia

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba poskytuje pre daňovníka možnosť podať žiadosť o registráciu alebo zrušenie registrácie, oznámiť zmeny týkajúce sa registrácie alebo zmeny týkajúce sa identifikačných údajov. Uvedené aktivity je umožnené realizovať pre konkrétnu daň, a to jednoduchým spôsobom prostredníctvom jednotného formulára. Umožnené je registrovať sa fyzickej, alebo právnickej osobe, k dani z príjmov, k dani z pridanej hodnoty (DPH). Informácie o službe

Prejsť na službu