Ústredný portál verejnej správy

Základné zásady bezpečnosti

Vážení používatelia,
dovoľujeme si vám pripomenúť, že ak sa na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk autentifikujete*, ste povinní dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a utajenia svojich údajov.

Pri práci s elektronickou schránkou totiž pracujete s citlivými údajmi, a preto by ste nikdy nemali po prihlásení sa na portál umožniť prístup neoprávneným osobám k otvorenému webovému prehliadaču, cez ktorý ste sa prihlásili. Taktiež neodporúčame prihlasovať sa na zdieľaných počítačoch, pri ktorých nemáte kontrolu nad nainštalovaným softvérom.

Po skončení práce v elektronickej schránke alebo na portáli vám odporúčame korektne sa odhlásiť a skontrolovať, či odhlásenie prebehlo úspešne a až následne zatvoriť webový prehliadač a vytiahnuť občiansky preukaz z čítačky čipových kariet. 

Zároveň by ste mali dbať na to, aby ste vaším správaním v čo najvyššej možnej miere predchádzali strate, krádeži alebo použitiu vášho občianskeho preukazu inými osobami. Ukladajte si ho preto na bezpečné miesto mimo dosahu iných osôb. Zabezpečte, aby vaše bezpečnostné kódy zostali pred ostatnými utajené a nikomu ich neoznamujte. Pokiaľ potrebujete mať bezpečnostné kódy zapísané, zápis nikdy neuchovávajte spolu s občianskym preukazom. Pri strate, odcudzení alebo podozrení zo zneužitia občianskeho preukazu ihneď informujte políciu a zabezpečte zrušenie uložených certifikátov buď pri osobnej návšteve oddelenia dokladov, alebo prostredníctvom elektronickej služby (len v prípade, že ste dávnejšie využili službu modifikácie kontaktných údajov a zadali tzv. diskrétny údaj).

Poznámka:

Autentifikácia je preukazovanie identity prostredníctvom autentifikátora, ktorým je v zmysle platnej legislatívy občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), doklad o pobyte s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát, prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v rámci schémy elektronickej identifikácie.

Súvisiace: