Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o udelenie licencie spoločenstva

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o udelenie licencie spoločenstva okresným súdom po splnení určitých podmienok. Pri udeľovaní, odnímaní a vydávaní spomínaných dokladov postupujú okresné úrady v sídle kraja podľa platných legislatívnych predpisov a metodických pokynov ministerstva. Informácie o službe

Prejsť na službu