Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí a podaní pre Finančnú správu

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje daňovým subjektom elektronicky realizovať podania akýchkoľvek informácií pri správe daní, ktoré je subjekt povinný predkladať Finančnej správe v zmysle príslušných predpisov. Elektronická komunikácia zjednodušuje a zrýchľuje komunikáciu subjektu so správcom dane prípadne inými organizačnými útvarmi v rámci finančnej správy. Po realizácií podania má subjekt možnosť sledovať evidenciu komunikácie a prislúchajúcich dokumentov. Služba poskytuje možnosť realizácie podávaní pre finančnú správu v týchto oblastiach - Všeobecné podanie - Register - Všeobecné podanie - Správa daní - Všeobecné podanie - Spotrebné dane. Informácie o službe

Prejsť na službu