Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla oznámiť zmenu trvalého pobytu alebo sídla držiteľa vozidla orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta svojho nového pobytu alebo sídla. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba alebo na základe elektronického splnomocnenia a žiadateľ robí úkon nad vozidlom, ktorého je vlastníkom alebo držiteľom. Informácie o službe

Prejsť na službu