Ústredný portál verejnej správy

Zmena evidenčného čísla vozidla (EČV) na parkovacej karte

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť o zmenu evidenčného čísla vozidla na vydanej parkovacej karte. Službu využíva klient mesta v prípade zmeny evidenčného čísla. Na podanie žiadosti o zmenu evidenčného čísla vozidla na vydanej parkovacej karte je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu