Ústredný portál verejnej správy

Vyraďovanie školy/školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení SR, ak je predkladateľ žiadosti zriaďovateľ typu fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprostredkováva formulár k žiadosti na vyradenie školy/školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení SR, ak je predkladateľ žiadosti zriaďovateľ typu fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať.

Prejsť na službu