Ústredný portál verejnej správy

Podávanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC+ (opatrenia č. 1, 3A) - fáza 2

Zvoľte poskytovateľa služby