Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie metodických postupov a usmernení v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje prístup k aktuálnym metodickým postupom a usmernení v oblasti cestnej dopravy. Informácie o službe

Prejsť na službu