Ústredný portál verejnej správy

Sprístupňovanie saldokonta individuálneho účtu poistenca

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Saldokonto obsahuje tabuľku s výkazmi poistného a prijatými platbami zoradenými zostupne od posledného, v poradí podľa obdobia – dátumu splatnosti alebo úhrady Po zohľadnení rozdielov medzi predpismi poistného a prijatými platbami, zobrazuje v jednotlivých riadkoch kumulatívnu sumu nedoplatkov alebo preplatkov. Individuálny účet poistenca obsahuje informáciu o všetkých obdobiach poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základov na sociálne poistenie pre daného občana. Informácie o službe

Prejsť na službu