Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie informácie o povinnom zmluvnom poistení vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje získať informácie o povinnom zmluvnom poistení vozidla, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Informácie o službe

Prejsť na službu