Ústredný portál verejnej správy

Zápis záznamu o výcviku odborne spôsobilej osoby v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje získať informácia o odborne spôsobilej osobe v oblasti cestnej dopravy. Informácie o službe

Prejsť na službu