Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o výmenu osvedčenia o evidencii časť I alebo osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Informácie o službe

Prejsť na službu