Ústredný portál verejnej správy

Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu (ID 1069)

Zvoľte poskytovateľa služby