Ústredný portál verejnej správy

Kultúrne aktivity

Kultúra

Medzi kultúrne aktivity patrí široká paleta podujatí, ktoré slúžia predovšetkým na duševný rozvoj občanov Slovenskej republiky. Či už ide o verejné alebo súkromné aktivity, je potrebné ich usporiadanie nahlásiť miestnym úradom.
  1. Ohlásenie podujatia
  2. Informácie pre občanov

Ohlásenie podujatia

Organizátori kultúrneho podujatia na verejných priestoroch majú povinnosť jeho organizovanie nahlásiť obci. Využiť na to môžu elektronickú službu Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia.

Pri organizovaní ohňostrojov je potrebné povolenie, ktoré sa dá získať aj cez elektronickú službu Povoľovanie ohňostrojových prác.

Elektronická služba Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva umožňuje online požiadanie o využívanie verejných priestorov, napríklad na dočasné postavenie letnej terasy.

Informácie pre občanov

Ak sa občania zaujímajú o dianie v ich obci, môžu ju požiadať o informácie ohľadom činnosti obce. Spraviť tak môžu aj pomocou elektronickej služby Informovanie o činnosti obce

Dátum poslednej zmeny: 13. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 13. 10. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss