Ústredný portál verejnej správy

Schvaľovanie kódexov správania v oblasti ochrany osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje združeniam zastupujúcim kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov alebo iným subjektom zastupujúcim kategóriu prevádzkovateľov požiadať Úrad na ochranu osobných údajov SR o schválenie návrhu kódexu správania, návrhu zmeny schváleného kódexu správania alebo návrhu rozšírenia schváleného kódexu správania. Informácie o službe

Prejsť na službu