Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie povolenie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 v zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní fyzickej osobe alebo právnickej osobe požiadať o vydanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1, ich opravy, vyznačenia právoplatnosti, zmeny alebo zrušenia v zmysle zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu