Ústredný portál verejnej správy

Pomoc v núdzi v zahraničí

Cestovanie

Pri cestovaní sa občania Slovenskej republiky môžu dostať aj do nepríjemných situácií. Preto je dôležité, aby ste boli pripravení a krízové situácie zvládli s pokojom. Ako postupovať a na koho sa obrátiť nájdete v tomto článku.
  1. Pred vycestovaním
  2. Zastupiteľské úrady
  3. Finančná pomoc

Pred vycestovaním

Základom bezpečného cestovania sú vedomosti, ktoré získate ešte pred samotnou cestou.

  • Ak cestujete s cestovnou kanceláriou, vždy sa vopred oboznámte s tým, kam máte ísť, aké sú tam aktuálne podmienky a na koho sa obrátiť v prípade potreby. Zvyčajne ide o delegáta, ktorý vám poskytne žiadanú pomoc, či už ide o stratu dokladov, alebo iný problém.
  • Ak cestujete bez cestovnej kancelárie, vyhľadajte si všetky informácie o krajine, do ktorej idete. Teda aktuálnu bezpečnostnú situáciu, či v oblasti nehrozia nepokoje alebo prírodné katastrofy, politickú situáciu aj oblasti, ktoré sú známe tým, že sú bezpečné, prípadne nebezpečné. Dôležité sú aj kultúra a tradície, ktoré môžu ovplyvňovať bežný život v krajine a mali by dosah aj na vás.

V tomto prípade sa môžete dobrovoľne registrovať na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ide o bezplatnú službu, ktorá vám poskytne aktuálne informácie o bezpečnostnej situácii a taktiež vás v prípade hroziaceho nebezpečenstva upozorní. Stačí vyplniť formulár s informáciami o ceste a kontaktnými údajmi, aby vás ministerstvo mohlo v prípade potreby kontaktovať a poskytnúť vám pomoc.

Medzi ďalšie rady, ako sa pred cestou pripraviť, patrí vziať si so sebou kópiu cestovného dokladu, ktorú si odložíte na iné miesto ako samotný doklad. V prípade, že oň v zahraničí prídete, je výhodné mať so sebou aj dve fotografie pasového formátu, ktoré poslúžia na čo najskoršie vyhotovenie náhradného cestovného dokladu.

Pred cestou netreba zabudnúť ani na poistenie, ktoré bude finančne kryť náklady spojené s problémami v zahraničí. Bližšie informácie nájdete v článku o cestovnom zdravotnom poistení.
Bližšie informácie týkajúce sa náležitostí pred vycestovaním nájdete v článku Pred vycestovaním.

Zastupiteľské úrady

V prípade núdze sa môžete ako občan Slovenskej republiky obrátiť na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad (ambasádu či konzulát) Slovenska alebo členského štátu EÚ. Ich zoznam nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

V prípade núdze ich informujte o vašich problémoch a ich pracovníci vám poradia, ako v danej situácii postupovať.

Finančná pomoc

V krajných prípadoch vie konzulárne pracovisko veľvyslanectva poskytnúť občanovi v núdzi finančnú pomoc na návrat do vlasti. Táto pomoc je však viazaná výhradne na návrat na Slovensko a je podmienená zmluvou o finančnej pomoci. Ak ste sa dostali do finančných problémov, môžete využiť napríklad služby bánk, ktoré majú po celom svete zabezpečený rýchly prevod hotovosti.

 

Dátum poslednej zmeny: 22. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 10. 6. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

  • Slovensko