Ústredný portál verejnej správy

Podávanie oznámenia o umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti, zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a odošle potvrdenie o prijatí podania. Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydá potvrdenie splnenia oznamovacej povinnosti. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s občianskym preukazom s čipom (eID). Podanie je potrebné podpísať elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu