Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 1 (Učitelia pre 21. storočie)

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Následne slúži za účelom ako podmienka na poskytnutie príspevku na vytvorenie regionálneho partnerstva a zriadenie regionálneho centra podpory učiteľov. Službu je možné podať elektronicky. Informácie o službe

Prejsť na službu