Ústredný portál verejnej správy

Predkladanie výročnej súhrnnej správy o závažných nežiaducich reakciách transfúznych liekov

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní držiteľovi povolenia na prípravu transfúznych liekov poskytnúť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv údaje v súlade s § 69, ods. 6, písm. f) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. Predmetné informácie je možné poskytnúť prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis) Informácie o službe

Prejsť na službu