Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie priestorových údajov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zabezpečuje poskytovanie priestorových a atribútových informácií zo súboru objektov ZB GIS pre občanov a podnikateľov. Informácie o službe

Prejsť na službu